งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานชลประทานที่ 8 ประจำปี 2560

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 
          และในเวลา 12.00 น. ผู้เกษียณและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวันและสันทนาการ ณ สโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.