ประชุมจัดทำ Work shop ในเขตพื้นที่โครงการฯ สชป.8

          ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8 เป็นประธานการประชุมจัดทำ Work shop ในเขตพื้นที่โครงการฯ สชป.8 เพื่อจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ ให้ครอบคลุมลุ่มน้ำย่อยเน้นตัวเมืองสำคัญ +Area Base โดยมี ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.