สชป.๘ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 89,000 ดอก ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกไม้จันทน์ ร้อยรวมใจ ถวายอาลัย แด่พ่อหลวง" ทั้งนี้ได้เชิญชวนโครงการฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ และพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกกุหลาบเวียงพิงค์) โดยมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ จำนวน 89,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเป็นการถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.