อบรมโครงการ ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

          นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายธรรมนูญ  สงวนสัจวาจา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการข้อร้องเรียน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน และทีมงาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการดำเนินการระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน การเตรียมข้อมูล ความพร้อมการใช้งาน และการทดสอบระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วน/ฝ่าย และโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.