หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน

          วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทองเปลว  กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และนายประพิศ  จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ให้การต้อนรับตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน กว่า 100 คน ที่ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีนายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และ นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ร่วมหารือ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

   
   
 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.