สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สชป.๘

          วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 15.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5 - 13 ธันวาคม 2560 โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชิตชนก  สมประเสร็ฐ ผส.ชป.8, นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8, นายประเทือง  วันดี ผคป.สุรินทร์ รวมทั้ง ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ และข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.