ประชุมชี้แจงปฏิทินการทำงานปีงบประมาณ 2561

          ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.8 นำโดย นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงปฏิทินการทำงานปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.