ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560

          วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเมธี  สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วย  นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผคบ.มูลล่าง, นายปัญญา  ประชากูล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหน่วยงานราชการ, ตัวแทนภาคประชาชน เกษตรกรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีแปลงที่ดินทับซ้อน จำนวน 541 แปลง และพิจารณากรณีต่างๆ ดังนี้
         1. แนวทางแก้ปัญหากรณีช่างรังวัดกรมที่ดินไม่สามารถให้การรับรองผลงานการรังวัด เพื่อหักพื้นที่แปลงทับซ้อน  จำนวน 474แปลง
         2. ผลการตรวจสอบแบ่งหักส่วนที่ทับซ้อน มีเนื้อที่คงเหลือ จำนวน 402แปลง
         3. ผลการตรวจสอบแบ่งหักส่วนที่ทับซ้อน ไม่มีเนื้อที่คงเหลือ จำนวน 72แปลง
         4. แปลงที่ดินราษฎรที่ไม่มาและไม่ทำบันทึกดำเนินการ กรณีแปลงที่ดินที่มีการทับซ้อน จำนวน 42แปลง
         5. คำร้องขอรังวัดเพิ่มเติม จำนวน 354 แปลง

   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.