ประชุมผู้บริหารด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

          วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 พลโท ธรากร  ธรรมวินทร  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัด รวมทั้ง นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 และหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.