ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

               วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฝายราษีไศล โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผคบ.มูลล่าง, นายปัญญา  ประชากูล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภัคดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.