ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบโครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

          วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเมธี  สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบร่วมกัน โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผคบ. มูลล่าง และ นายปัญญา  ประชากูล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รวมทั้งคณะอนุกรรมการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.