ประชุมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

          วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการในพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่นคงของชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมประชุม
   

 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.