ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.00 น. นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบเครื่อข่าย VDO Conference รับสัญญาณจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทานเป็นไปตามแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.