โครงการฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๘

          วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสต์ ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 8 และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในรูปแบบ Web Application แบบแผนที่ออนไลน์ และระบบติดตามการรายงานผลข้อมูล ผ่านทาง Mobile Application โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.