ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการชลประทานในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

          วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30น. นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์ ผอ.สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผคบ.มูลล่าง พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมที่ดิน ให้การต้อนรับและตอบข้อชี้แจงตัวแทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในเขตพื้นที่ภาคอีสาน โดยมี นายศักดา  กาญจนเสน ประธานสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรภาคอีสานเข้าร่วมหารือและติดตามการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงความต้องการและปัญหาต่างๆของการก่อสร้างโครงการชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และศรีสะเกษ  ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.