ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

          วันจันทร์ที่ 2 เมษายน  2561 เวลา 13.30 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วย รอง ผส.ชป.8 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบเครื่อข่าย VDO Conference รับสัญญาณจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุม เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.