สชป.8 จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ

          สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล, ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ (สำหรับผู้พิการ) ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.