วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปี วันที่ 13 มิถุนายน 2561

          นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปี ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักชลงานประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี นายวันชาติ  แจ่มเดชะศักดิ์ ผคก.ชป.8, นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8, นายโสภิญญา  เกิดสกุล ผคบ.ลำตะคอง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร
          เวลา 09.30 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
          เวลา 10.00 น. ร่วมกันทำกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อให้ทุกส่วน/ฝ่าย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานชลประทานที่ 8

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.