ประชุมทำความเข้าใจปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject)

          วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมทำความเข้าใจปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) ในการจัดการข้อมูล โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/ฝ่าย โครงการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

ประชุมหารือการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พืชหลังนา)

          วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผจบ.ชป.8, นายกฤษณ์  วิไลกิจ ผคบ.ลำพระเพลิง, นายสมศักดิ์  ทาบโลกา ผคบ.ลำแชะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พืชหลังนา) ในเขตโครงการส่งน้ำฯ ลำพระเพลิง, อ่างเก็บน้ำลำสำลาย, โครงการส่งน้ำฯ มูลบน และ โครงการส่งน้ำฯ ลำแชะ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผอ.โครงการฯ รวมทัังหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.