ผส.ชป.๘ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างพร้อมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง

          วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ หนูเเก้ว ผส.ชป.8 ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง พร้อมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สชป.8 เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง ณ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

ผส.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

          วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผส.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับสำนักงานชลประทานที่ 8” โดยมี นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผจบ.ชป.8 ดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ อ่างเก็บน้ำอำปึล, อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ, อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย และ กลุ่มใช้น้ำร่มเกล้า เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรม Ray Hotel อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
   
   

 
         

ผส.ชป.8 ร่วมกิจกรรม "บุญกุ้มข้าวใหญ่สมาคมคนทามประจำปี 2562"

          วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บุญกุ้มข้าวใหญ่สมาคมคนทามประจำปี 2562” โดยมีนายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผคบ.มูลล่าง, นายณัทเศรษฐ์  ถิรวัฒน์ธนกร ผคบ.หัวนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
   
   

 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.