รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่เตรียมกา...
ผส.ชป.๘ ร่วมประชุมการพัฒน...


กิจกรรม

          วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โดยมี นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายประเสริฐ  เทดี, นายมนัสนัยน์  ทรัพย์วราภรณ์, นายพรสถิต  ทองศรี ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา           การจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ได้พลีชีพเพื่อชาติ ต่อสู้กับอริราชศัตรูกรณีทหารไทยถูกกองทัพลาวของเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนกลับไปนครเวียงจันทน์ ซึ่งนางสาวบุญเหลือได้นำคนไทยต่อสู้กับทหารลาว ระหว่างการเดินทางถึงบริเวณทุ่งสัมฤทธิ์ เขตอำเภอพิมายในปัจจุบัน เป็นเหตุให้กองทัพลาวแตกพ่าย และนางสาวบุญเหลือได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2369 ในวีรกรรมครั้งนั้น ด้วยเหตุนี้บรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นพ้องต้องกันถือเอาวันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ    
          วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมแนะนำการดำเนินงานและปรับสภาพห้องทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป    

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.