รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารสำนักงานชล...
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทา...


กิจกรรม

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา            และในเวลา 12.00 น. ผู้เกษียณและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวันและสันทนาการ ณ สโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8                                                    
          ส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน 99 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมี นายบุญเลิศ  สุขแสวง นายภาสวุฒิ  ขอมเกาะ และ นายนิสิต  บุญชู ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานราชการในสังกัดจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา           เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา           เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายจรัล  ล้อมอิ่ม นายเอกชัย  ประทุมวี และ นางสาวจุฑามาศ  กาศลุน ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.