รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจสอบส...
สชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...


กิจกรรม

          วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พร้อมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันกำจัดวัชพืชตามแนวคูคลอง ภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา            
          วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายประหยัด กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายสุนัย กล่ำมอญ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.